Privacy Policy

Persondatapolitik

Formålet med Periamma’s persondatapolitik er at forklare, hvor vi indsamler, behandler og beskytter personoplysninger.

Periamma har en klar ambition om at skabe en høj grad af transparens i forhold til de oplysninger, der behandles, og at beskytte de personlige oplysninger, som du giver os. Dine personlige oplysninger behandles forsvarligt og hensigtsmæssigt, uanset hvor oplysningerne stammer fra (om du har opgivet dem elektronisk, telefonisk eller skriftligt). Vores mål er, at du kan føle dig tryg og sikker på, at vi beskytter dine personlige oplysninger.

I den kontekst dækker personlige oplysninger over oplysninger, der kan anvendes til at identificere dig. Det omfatter navneoplysninger, fysisk adresse, e-mailadresse, bankkontooplysninger og CPR-nummer.

Nærværende politik har således også til formål at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger vi behandler, hvordan behandlingen foretages og hvilke rettigheder du selv kan gøre brug af.

Såfremt du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at henvende dig på e-mail: info@periamma.org.

Dataansvarlig

Når du indgår aftale om medlemskab, at blive sponsor eller ønsker at bidrage, og derved giver Periamma dine kontaktoplysninger samt oplysninger til trækning af bidrag eller til oprettelse af Betalingsserviceaftale, er det Periamma som er dataansvarlig. Periamma er hjemmehørende på:

Periamma

Danneskiold-Samsøes Allé 41

1434 København K

CVR-nr: 34438781

M: info@periamma.org

T: + 45 2870 8888

Formål med behandlingen af dine personoplysninger

Uanset om du er medlem, sponsor, bidragsyder eller blot bruger af vores hjemmeside, er vi forpligtede til at behandle dine personoplysninger i et sådant omfang, at vi dels kan give dig de ydelser, du efterspørger, og at vi dels kan leve op til de forpligtelser, vi har som velgørende medlemsforening. Dette gælder både ved håndtering af dine eventuelle bidrag – medmindre du vælger at bidrage anonymt – og når vi skal administrere dit medlemskab hos os.

Personoplysninger som vi behandler

Disse oplysninger indsamler vi direkte fra dig:

Når du er medlem, sponsor eller bidragsyder hos os indsamler vi følgende almindelige personoplysninger fra dig: Navn, adresse, postnummer, by, e-mailadresse, telefonnummer, registrerings- og kontonummer. Afhængigt af dit forhold hos os, indsamler vi oplysninger om dit CPR-nummer i forbindelse med fradrag for dine bidrag, da vi har indberetningspligt.

Fast bidragsyder

Når du vælger at indgå en aftale om fast bidrag eller at blive sponsor, vil vi opbevare følgende oplysninger: Navne- og kontaktoplysninger, CPR-nummer (hvis du selv har oplyst det, og du ønsker automatisk skattefradrag for dit bidrag), registrerings- og kontonummer og oplysninger om dine økonomiske bidrag.

Vi registrerer disse oplysninger for at kunne varetage dine bidrag eller dit sponsorat, samt for at overholde lovgivningen.

Når du indgår en aftale om et fast månedligt bidrag, er vi forpligtet til, jævnfør Bogføringsloven, at opbevare oplysninger om dig og dine bidrag i 5 år efter det år, hvori vi har modtaget dit seneste bidrag.

I forbindelse med sponsorater videregiver vi enkelte oplysninger til samarbejdspartnere i det land, hvor sponsorbarnet er hjemmehørende. Det drejer sig om navneoplysninger samt dit sponsornummer. Udvekslingen af data sker til det lokale kontor, som varetager administrationen omkring sponsorbarnet. Formålet er at kunne varetage brevudveksling, som er en del af aftalen omkring dit sponsorat. Denne brevudveksling inkluderer bl.a., at du modtager den årlige barne- og familiestatus om dit sponsorbarn.

Ved indgåelse af sponsorat eller fast bidrag registrerer vi endvidere dit samtykke til tilmelding til Betalingsservice. I forbindelse med betaling via Betalingsservice videregiver vi dine oplysninger til NETS.

I forbindelse med berigtigelse af dine oplysninger sender vi navne- og kontaktoplysninger til CPR-registret. Vi videregiver endvidere oplysninger om bidragsstørrelse samt dit CPR-nummer til SKAT, så du kan få skattefradrag for dit faste bidrag. Det er henholdsvis ligningslovens § 8 A og § 12, som forpligter os til at videregive disse oplysninger.

Enkeltstående bidrag

Når du vælger at indgå en aftale om et enkeltstående bidrag, vil vi opbevare følgende oplysninger: Navne- og kontaktoplysninger, CPR-nummer (hvis du selv har oplyst det, og du ønsker automatisk skattefradrag for dit bidrag), og størrelsen på dit økonomiske bidrag.

Vi registrerer disse oplysninger for at kunne varetage dine bidrag og dit sponsorat, samt for at overholde lovgivningen. Vi er forpligtet til, jævnfør Bogføringsloven, at opbevare oplysninger om dig og dine bidrag i 5 år efter det år, hvori vi har modtaget dit seneste bidrag.

I forbindelse med berigtigelse af dine oplysninger sender vi navne- og kontaktoplysninger til CPR-registret. Vi videregiver endvidere oplysninger om bidragsstørrelse samt dit CPR-nummer til SKAT, så du kan få skattefradrag for dit bidrag. Det er henholdsvis ligningslovens § 8 A og § 12, som forpligter os til at videregive disse oplysninger.

Nyhedsbrevsmodtagere

Hvis du tilmelder dig Periamma’s nyhedsbrev, vil vi registrere følgende oplysninger om dig: Navne- og kontaktoplysninger. Oplysningerne gemmes indtil du framelder dig nyhedsbrevet. Dette sker enten ved opsigelse af sponsoratet eller ved at kontakte os på e-mail: info@periamma.org. Formålet med nyhedsbrevet er at informere om Periamma’s virke.

Ret til dine data

Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger Periamma registrerer om dig, samt ret til at få rettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at få slettet oplysninger, som ikke længere er nødvendige i forbindelse med behandlingen af dit bidrag eller dit sponsorat.

Cookies

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille tekstfil, som hjemmesiden gemmer i din browser, og som har til formål at huske tidligere adfærd. Den anvendte cookie identificerer ikke dig som bruger, men derimod den computer, du bruger.

Cookies er ensbetydende med, at du mere effektivt og nemmere kan bruge hjemmesiden. Vi behandler ikke information om brugeradfærd, som indsamles via cookies på en måde, der kan forbinde brugeradfærden med bestemte personer.

Hvordan undgår du cookies?

Du kan indstille din browser til at informere dig, når du modtager en cookie således, at du altid har mulighed for at tage stilling til, om du vil acceptere den. Du kan også vælge helt at slå funktionen fra. Hvis du gør det, så vil hjemmesiden dog ikke fungere optimalt. Cookierne indeholder ikke Personoplysninger såsom oplysninger om din e-mailadresse, dit bruger-id eller andre personlige oplysninger.

Opdatering af persondatapolitik

Periamma er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne persondatapolitik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Persondatapolitikken kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer af Persondatapolitikken vil blive offentliggjort på vores hjemmeside sammen med en opdateret version af Persondatapolitikken.