At bryde tavsheden –

Unge advokerer for retten til reproduktiv sundhed og uddannelse

Donor: Civil Society in Development (CISU) under det danske udenrigsministerium

Baggrund:

De unge mennesker udgør ca. 50% af den kenyanske befolkning, hvilket betyder, at Kenya står over for høje økonomiske udfordringer. Kenya kæmper med et højt arbejdsløshedsniveau, især blandt unge, og analfabetisme, især blandt kvinder. Med en gennemsnitlig indkomst på ikke mere end 1-2 USD om dagen lever mange af dem under den absolutte fattigdomsgrænse.
Baringo County er et af de mest marginaliserede distrikter i Kenya med en fattigdomsforekomst på hele 52,2% af befolkningen. I hele Kenya lever 46% af befolkningen under den absolutte fattigdomsgrænse ifølge UNICEF. Disse barske forhold gør, at de unge mennesker får en hård start på livet. Kombineret med dårlig viden om SRHR (seksuel reproduktiv sundhedsret) er de i risiko for ikke-planlagte og for tidlige graviditeter, sexhandel og hiv/aids. Regeringen er vidende om, at dette er et kolossalt problem, da de unge mennesker er Kenyas fremtid.
I ”Adolescent and Youth Survey 2015” fra både Baringo og Machakos County, tages ovennævnte problemstillinger op, og der udlægges en udviklingsstrategi. Her er fokusset på strategiske investeringer i sundhed, uddannelse og regeringsførelse med det formål at forbedre de unges socioøkonomiske muligheder og trivsel. For at opnå dette, er der lagt vægt på at forbedre børns og unges fremmøde i skolen ved at forebygge især teenagegraviditeter og stofmisbrug

Mål: 

Fra dette udgangspunkt er formålet med denne intervention at give de unge mennesker øget kontrol over deres eget liv, deres egen krop og de samfundsfaktorer, der påvirker det. Det betyder, at de unge har viden og færdigheder til at gribe ind og forme deres omgivelser ved at tale deres egen sag og forsvare deres egne rettigheder gennem civilsamfundsengagement. Dette projekt sigter mod at nå ca. 4080 elever og 68 lærere på henholdsvis 17 skoler i Mlolongo (Machakos County) og 17 skoler i Baringo County.

Partnerskab:

Det nuværende partnerskab består af 4 organisationer: De 2 danske NGO’er: 100% for børnene og Periamma; og de 2 kenyanske NGO’er: Positive Life Kenya og Help Mission Development Services. Ud over disse 4 organisationer er Undervisningsministeriet en vital partner for en vellykket gennemførelse af dette projekt, både med hensyn til videndeling og tilgængelighed. Det er vigtigt for os, at det arbejde, vi udfører i dette projekt, kan være til gavn for den igangværende skolereform i Kenya. Projektet vil løbende følge op på undervisningsministeriet på nationalt niveau for at sikre, at de igangværende skolereformer integreres i dette projekt.

100% til børnene

100% for Børnene blev etableret i Danmark i 2008 for at arbejde for at forbedre levevilkårene og styrke rettighederne for de mest udsatte børn og unge i Kenya og Ghana. 100% for Børnene arbejder ikke kun med at give adgang til grundlæggende tjenester, såsom sundhed og uddannelse, men i stigende grad med at give unge indflydelse gennem fortalervirksomhed og kapacitetsopbygning. I de seneste år er 100% for Børnene gået fra et fokus på børn til et styrket ungdomsperspektiv, med fokus på at styrke unge mennesker til aktivt at forme deres samfund gennem ungdomsledelse, kapacitetsopbygning, kampagne- og fortalervirksomhed, peer-to-peer-arbejde osv.

Positive Life Kenya (PLK)

PLK blev etableret i 2010 i Mlolongo, Kenya. Organisationen er blevet den eneste trygge havn for mange familier i lokalsamfundet. Ved at give dem sundhedspleje, uddannelse, indkomstskabende programmer, rehabilitering og rådgivning fokuserer PLK på at gøre dem sundere, stærkere, gladere og mere uafhængige mennesker. De familier, som PLK hjælper, modtager medicinsk og følelsesmæssig støtte samt et sted, hvor de kan tale åbent og uden fordømmelse om deres problemer og bekymringer. På den måde bidrager PLK med at reducere stigmatiseringen forbundet med HIV gennem diskussion og uddannelse og til at tilskynde til en dybtgående holdningsændring i forhold til denne pandemi.

Help Mission Development Services (HMDS)

HMDS blev etableret i 2004 i Nakuru, Kenya. Organisationernes initiativer gennemføres gennem græsrodsinstitutioner som f.eks. grundskoler og gymnasier, ungdoms- og kvindegrupper og polytekniske ungdomsskoler. Grupperne og institutionerne har forbedret deres evner til fuldt ud at deltage i og opretholde deres selvforbedringsprojekter til fattigdomsbekæmpelse og forbedring af deres levebrød. Hovedformålet med HMDS er at hjælpe og styrke ugunstigt stillede sårbare mennesker og samfund i retning af selvbestemmelse, selvhjulpenhed og selvforsyning. Gennem denne strategiske arbejdsmetode har HMDS opbygget troværdighed hos befolkningen og lokalsamfundene, og er i dag godt placeret til at tale på de udsatte gruppers vegne, ikke kun i Rift Valley-regionen, men også i Kenya som helhed.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig opdateret med vores seneste historier og projekter!