Hvor går din donation hen?

For alle donationer anvender vi 14% til administrative formål
og 86 % går direkte til støtte for lokalsamfundene.

Vi tilstræber at minimere administrationsandelen, og vi er også realistiske med hensyn til de omkostninger, der er forbundet med administration af midlerne for at sikre det bedste resultat. Når du sponsorerer et barn, forpligter du dig til at støtte barnets lokalsamfund for at sikre en retfærdig fordeling af velstanden de steder, vi støtter.

De 86 %

Vi har forpligtet os til at sende mindst 86 % af donationerne direkte til det sponsorerede barn eller til lokale projekter. Sponsorbørnene får støtte til skolepenge, uniformer, bøger og andet nødvendigt skoleudstyr. I visse undtagelsestilfælde eller ved gaver fra sponsorer støtter vi også børnene i deres dagligdag og børnenes familier med mad og basisudstyr, hvor vi vurderer, at det er nødvendigt.

 

De 14%

Vi kan ikke drive en ngo uden et minimumsgrundlag til at støtte administrationen. Vi har frivillige, der arbejder i organisationen, men vi har omkostninger forbundet med at sikre overholdelse af vores regnskaber, betale bankgebyrer, telefon, hjemmeside, forsikringer osv. I 2020 havde vi en administrationsprocent på kun 13 % af de donerede midler, hvilket var et historisk lavt niveau og meget lavt blandt sammenlignelige ngo’er.

For fastboende eller danske statsborgere med et CPR nr: Dine donationer til Periamma giver ret til skattefradrag på op til 17.200 DKK (i 2022). Vi kan kun indberette det, hvis du har oplyst dit CPR-nummer. Hvis du er i tvivl, bedes du kontakte info@periamma.org. Medlemsgebyret på 100 DKK (i 2022) for alle sponsorer og støttemedlemmer er ikke fradragsberettiget – se mere på www.skat.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig opdateret med vores seneste historier og projekter!