Sponsorater

Mennesker i landdistrikter og i økonomisk og socialt udfordrede områder, står ofte uden for velfærdssystemerne. For at overleve har mange familier i fattige U-lande brug for børn til at støtte den økonomiske velfærd enten ved at arbejde eller hjælpe med at udføre arbejde i hjemmet, f.eks. landbrug. Dette resulterer i, at børnene ikke kan gå i skole, hvilket i sidste ende skaber en ond cirkel, hvor de i generationer vil leve under fattigdomsgrænsen. Sponsorater er med til at bryde denne onde cirkel ved at investere i børns uddannelse og sikre dem bedre fremtidsmuligheder. Du kan blive sponsor ved at udfylde formularen på denne side!