Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Formålet med Periammas persondatapolitik er at forklare, hvordan vi indsamler, behandler og beskytter personoplysninger. Periamma har en klar ambition om at skabe en høj grad af gennemsigtighed i forhold til de oplysninger, der behandles, og at beskytte de personlige oplysninger, som du giver os. Dine personlige oplysninger behandles sikkert og korrekt, uanset hvor oplysningerne kommer fra (uanset om du har givet dem elektronisk, telefonisk eller skriftligt). Vores mål er, at du kan føle dig tryg og sikker på, at vi beskytter dine personlige oplysninger. I den forbindelse dækker personlige oplysninger oplysninger, der kan bruges til at identificere dig. Det omfatter oplysninger om navn, fysisk adresse, e-mailadresse, bankkontooplysninger og CPR-nummer.

Formålet med denne side om beskyttelse af personlige oplysninger, er derfor også at informere dig om, hvilke af dine personoplysninger vi behandler, hvordan behandlingen foregår, og hvilke rettigheder du selv kan gøre brug af. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte os via e-mail: info@periamma.org

Dataansvarlig

Når du indgår en aftale om medlemskab, bliver sponsor eller ønsker at bidrage, og Periamma derved giver dine kontaktoplysninger samt oplysninger til at trække bidrag eller til at oprette en betalingsserviceaftale, er Periamma den dataansvarlige. Periamma er bosiddende på:

Islands Brygge 39 st.
2300 København S
CVR nr: 34438781

M: info@periamma.org
T: + 45 2870 8888

Formål med behandlingen af dine personlige oplysninger

Uanset om du er medlem, sponsor, bidragyder eller blot bruger af vores websted, er vi forpligtet til at behandle dine personlige oplysninger i et sådant omfang, at vi kan give dig de tjenester, du ønsker, og at vi kan leve op til de forpligtelser, vi har som velgørende medlemsforening. Det gælder både i forbindelse med håndteringen af dine eventuelle bidrag – medmindre du vælger at bidrage anonymt – og når vi skal administrere dit medlemskab hos os.

Personlige oplysninger, som vi behandler

Vi indsamler disse oplysninger direkte fra dig:
Når du er medlem, sponsor eller bidragyder hos os, indsamler vi følgende generelle personlige oplysninger fra dig: Navn, adresse, postnummer, by, e-mail-adresse, telefonnummer, registrerings- og kontonummer. Afhængigt af dit forhold til os indsamler vi oplysninger om dit CPR-nummer i forbindelse med fradrag for dine bidrag, da vi har en indberetningsforpligtelse.

Sponsorater eller medlemskab

Når du vælger at indgå en aftale om et fast bidrag eller bliver sponsor, opbevarer vi følgende oplysninger: Navn og kontaktoplysninger, CPR-nummer (hvis du selv har oplyst dette, og du ønsker automatisk skattefradrag for dit bidrag), registrerings- og kontonummer samt oplysninger om dine økonomiske bidrag.
Vi registrerer disse oplysninger for at kunne håndtere dine bidrag eller sponsorater og for at overholde loven.
Når du indgår en aftale om et fast månedligt bidrag, er vi i henhold til bogføringsloven forpligtet til at opbevare oplysninger om dig og dine bidrag i 5 år efter det år, hvor vi har modtaget dit seneste bidrag.
I forbindelse med sponsorater videregiver vi individuelle oplysninger til partnere i det land, hvor sponsorbarnet er bosat. Det drejer sig om navneoplysninger samt dit sponsornummer. Udvekslingen af data finder sted til det lokale kontor, som håndterer administrationen omkring sponsorbarnet. Formålet er at kunne håndtere den brevveksling, som er en del af aftalen om dit sponsorat. Denne brevudveksling omfatter bl.a., at du modtager den årlige børne- og familiestatus for dit sponsorbarn.
Når du indgår et sponsorat eller et fast bidrag, registrerer vi også dit samtykke til at tilmelde dig Betalingsservice. I forbindelse med betaling via Betalingsservice videregiver vi dine oplysninger til NETS.
I forbindelse med rettelsen af dine oplysninger sender vi navn og kontaktoplysninger til CPR-registeret. Vi videregiver også oplysninger om bidragets størrelse og dit CPR-nummer til SKAT, så du kan få skattefradrag for dit faste bidrag. Det er henholdsvis § 8 A og § 12 i skatteansvarsloven, som forpligter os til at videregive disse oplysninger.

Engangsdonation/bidrag

Når du vælger at indgå en aftale om et enkelt bidrag, gemmer vi følgende oplysninger: Navn og kontaktoplysninger, CPR-nummer (hvis du selv har oplyst det, og du ønsker automatisk skattefradrag for dit bidrag), og størrelsen af dit økonomiske bidrag .
Vi registrerer disse oplysninger for at kunne håndtere dine bidrag og dit sponsorat og for at overholde loven. Vi er i henhold til regnskabsloven forpligtet til at opbevare oplysninger om dig og dine bidrag i 5 år efter det år, hvor vi har modtaget dit seneste bidrag.
I forbindelse med rettelsen af dine oplysninger sender vi navn og kontaktoplysninger til CPR-registeret. Vi videregiver også oplysninger om bidragets størrelse og dit CPR-nummer til SKAT, så du kan få skattefradrag for dit bidrag. Det er henholdsvis § 8 A og § 12 i skatteansvarsloven, som forpligter os til at videregive disse oplysninger.

Modtagere af nyhedsbreve

Hvis du tilmelder dig Periammas nyhedsbrev, registrerer vi følgende oplysninger om dig: Navn og kontaktoplysninger. Oplysningerne gemmes, indtil du afmelder dig fra nyhedsbrevet. Dette gøres enten ved at opsige sponsoratet eller ved at kontakte os via e-mail: info@periamma.org. Formålet med nyhedsbrevet er at informere om Periammas arbejde.

Ret til adgang

Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger Periamma registrerer om dig, samt ret til at få urigtige oplysninger korrigeret. Du har også ret til at få slettet oplysninger, som ikke længere er nødvendige i forbindelse med behandlingen af dit bidrag eller dit sponsorat.

Cookies

Hvad er en cookie? En cookie er en lille tekstfil, som webstedet gemmer i din browser, og som er beregnet til at huske tidligere adfærd. Den anvendte cookie identificerer ikke dig som bruger, men snarere den computer, du bruger.

Cookies betyder, at du kan bruge webstedet mere effektivt og nemt. Vi behandler ikke oplysninger om brugeradfærd, der indsamles via cookies, på en måde, der kan knytte brugeradfærd til specifikke personer.

Hvordan undgår du cookies? Du kan indstille din browser til at informere dig, når du modtager en cookie, så du altid har mulighed for at beslutte, om du vil acceptere den. Du kan også vælge at slå funktionen helt fra. Hvis du gør det, vil webstedet imidlertid ikke fungere optimalt. Cookies indeholder ikke personlige oplysninger som f.eks. oplysninger om din e-mailadresse, dit bruger-id eller andre personlige oplysninger.

Opdatering af politikken for personoplysninger

Periamma er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper for beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Vi reviderer derfor jævnligt denne politik om personoplysninger for at holde den ajour og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Persondatapolitikken kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer i persondatapolitikken vil blive offentliggjort på vores websted sammen med en opdateret version af persondatapolitikken.